Pákai Ernő a Tatabánya Kultúrájáért díjas
2018. 01. 23., 9:01

A Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíjat idén Laskay Zsuzsa nyerte el.

A Wass Albert születésének 110. évfordulója előtt tisztelgő ünnepség a Himnusszal kezdődött, majd Schmidt Csaba polgármester szólt az egybegyűltekhez. Az ünnepi gondolatok után a díszdiplomás pedagógusokat szólították a színpad elé.

Városunk 1992 óta köszönti ünnepségen a több évtizede a pályán eltöltött évek elismeréseként díszdiplomát átvevő, valamint a pályájukat most kezdő pedagógusokat.

Azoknak a pedagógusoknak, akik oklevelüket 50, 60, 65, valamint 70 éve szerezték meg és a nevelő-oktató munkában legalább 30 évet eltöltöttek, arany, gyémánt, vas, illetőleg rubin díszoklevél adható.

A városban végzett több évtizedes pedagógiai munka elismeréseként arany, gyémánt és vas díszoklevelet vehettek át nyugalmazott pedagógusaink, akik a felnövekvő ifjúság útját egyengették, és munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy diákjaik felnőve a társadalom hasznos tagjai legyenek.

Aranydiplomás pedagógusok:

Bakos Péterné Czérna Julianna: matematika-kémia-rajz szakos tanár, 1967-ben végzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Lelkiismeretes pedagógusi munkájáért aranydiplomát vehet át.

Détárné Vörösmarty Katalin magyar-orosz szakos tanár, diplomáját 1966-ban szerezte a Pécsi Tanárképző Főiskolán. A gyermekekért végzett áldozatos munkájáért aranydiplomát vehet át.

Dr. Kakuk Elemérné: tanító, 1967-ben kapott diplomát az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán. Közmegbecsülésre méltó pedagógusi munkájáért aranydiplomát vehet át.

Dr. Lehőcz Józsefné tanító, 1967-ben szerzett diplomát az Esztergomi Tanítóképző Intézetben. A gyermekekért végzett lelkes és odaadó munkájáért aranydiplomát vehet át.

Garami Jánosné magyar – orosz szakos tanár az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát 1967-ben. Az oktatás területén végzett elkötelezett és lelkiismeretes munkájáért, értékes szakmai tevékenységéért aranydiplomát vehet át.

Gira Tiborné magyar-orosz-ének szakos tanárként végzett 1967-ben az Egri Tanárképző Főiskolán. Lelkiismeretes pedagógiai tevékenységéért és kiváló szakmai munkájáért aranydiplomát vehet át.

Hegyiné Mohos Judit matematika – fizika – műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanár, 1967-ben szerzett diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán. A pedagógusi pályán végzett kiváló munkájáért aranydiplomát vehet át.

Kovács Zoltánné tanító, földrajz szakos tanár 1966-ban vehette át diplomáját az Esztergomi Tanítóképző Intézetben. Kiváló szakmai munkájáért, lelkiismeretes intézményvezetői tevékenységéért aranydiplomát vehet át.

Kuzma Ferencné Farkas Márta testnevelő tanár 1967-ben végzett a Magyar Testnevelési Főiskolán. Lelkiismeretesen végzett tanári munkájáért és eredményes szakmai tevékenységéért aranydiplomát vehet át.
Lőrincz Gyuláné óvodapedagógus 1967-ben szerzett diplomát a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Odaadó óvodapedagógusi és intézményvezetői munkájáért aranydiplomát vehet át.

Makkai Tiborné Cserny Mária matematika – fizika – műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanár 1967-ben szerzett diplomát az Egri Tanárképző Főiskolán. Odaadó pedagógusi munkájáért és kiválóan végzett intézményvezetői tevékenységéért aranydiplomát vehet át.

Murányi Ferenc fizika-ének szakos tanár. 1967-ben végzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Az oktatásban végzett állhatatos munkájáért aranydiplomát vehet át.

Nagyné László Mária magyar-történelem-ének szakos tanár 1967-ben vehette át diplomáját az Egri Tanárképző Főiskolán. A gyermekekért végzett áldozatos munkájáért aranydiplomát vehet át.

Tőkés Csabáné magyar – orosz szakos tanár 1967-ben vehette át diplomáját a Pécsi Tanárképző Főiskolán. A gyermekekért végzett odaadó és lelkiismeretes munkájáért aranydiplomát vehet át.

Gyémántdiplomás pedagógusok:

Benyeczkó Lászlóné tanító, 1957-ben szerzett diplomát a Kecskeméti Állami Tanítóképzőben. Odaadó munkája és értékes szakmai tevékenysége elismeréseként gyémántdiplomát vehet át.

Styrna Rudolfné tanító, diplomáját 1957-ben az Esztergomi Állami Tanítóképző Főiskolán szerezte. Lelkiismeretes munkája és kiváló szaktudása elismeréseként gyémántdiplomát vehet át.

Szabó Bertalanné tanító 1957-ben szerzett diplomát az Esztergomi Állami Tanítóképző Intézetben. A pályán eltöltött hosszú évek és hivatása lelkiismeretes végzése elismeréseként gyémántdiplomát vehet át.

Téczeli Gézáné magyar – orosz szakos tanár 1957-ben végzett az Egri Állami Pedagógiai Főiskolán. A pedagógusi pályán végzett értékes szakmai tevékenységéért gyémántdiplomát vehet át.

Vasdiplomás pedagógusok:

Becsák Béláné óvodapedagógus 1952-ben vehette át diplomáját a Hőgyészi Állami Óvónőképzőben. Odaadó pedagógiai munkákáért és értékes szakmai tevékenységéért vasoklevelet vehet át.

Sárdi Györgyné óvodapedagógus 1952-ben szerzett diplomát a Hőgyészi Állami Óvónőképzőben. Hosszú évek áldozatos és lelkiismeretes munkájáért vasdiplomát vehet át.

A pályakezdő pedagógusok elismerő okleveiket Turainé John Katalin alpolgármester asszonytól és Bencsik János országgyűlési képviselőtől vehették át.

Balasková Kinga: biológia és magyar nyelv és irodalom szakos tanárként végzett a Selye János Egyetemen, jelenleg a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanára

Hegedűs Ildikó: az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett német nemzetiségi óvodapedagógusként, jelenleg a Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusa

Junger Fanni: diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvónőképző Karán szerezte, jelenleg a Turul Óvoda óvodapedagógusa

Kissová Klára: végzettségét a Selye János Egyetemen szerezte, jelenleg a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola magyar nyelv és irodalom és szlovák nyelv és irodalom szakos tanára

Klementi Csaba: történelem és okleveles andragógus tanári diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte, jelenleg a Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusa

Nagy Ibolya: német és német nemzetiségi tanári diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte, jelenleg a Móra Ferenc Általános Iskola tanára

Sárossi-Kruchina Zsófia: diplomáját a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte, jelenleg az Árpád Gimnázium magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanára.

Varga Diána Mária: a Kaposvári Egyetemen végzett német nemzetiségi óvodapedagógusként, jelenleg a Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusa

Varga Viktória: magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanári diplomáját a Selye János Egyetemen szerezte, jelenleg a Füzes Utcai Általános Iskola tanára

Veres Éva Dorina: tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi területre vonatkozó diplomáját a Széchenyi István Egyetemen szerezte, jelenleg a Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola pedagógusa

A Magyar Kultúra Napjának alkalmából az egészségünkről gondoskodó orvosok elismerésére is sor került.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet alapján az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, címzetes főorvosi cím használatára jogosult.

Az okleveleket Schmidt Csaba polgármester és Bereznai Csaba alpolgármester adta át.

Címzetes főorvosi címben részesült:

Dr. Csák Ferenc: felnőtt háziorvos a sárberki rendelőben. Diplomáját 1986-ban szerezte a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen. Kórbonctan-kórszövettan, háziorvostan és foglalkozás-orvostan szakvizsgákkal rendelkezik.

Dr. Gárdai Márta: felnőtt háziorvos a Bánhidai lakótelepen lévő rendelőben. Diplomáját 1985-ben szerezte a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Háziorvostani szakvizsgával rendelkezik. Díszoklevelét későbbi időpontban veszi át.

Dr. Gyöngyösi Gábor: felnőtt háziorvos a Köztársaság úti rendelőben. Diplomáját 1990-ben szerezte a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Belgyógyászati és háziorvostani szakvizsgákkal rendelkezik.

Dr. Magyaros Ferenc: felnőtt háziorvos a Szent István úti rendelőben. Diplomáját 1984-ben szerezte a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Traumatológiai, háziorvostani és üzemorvostani szakvizsgákkal rendelkezik.

Dr. Muszka János: felnőtt háziorvos a Béla király körtéri rendelőben. Diplomáját 1985-ben a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte. Belgyógyászati, háziorvostani és üzemorvostani szakvizsgákkal rendelkezik.

Dr. Skultéti Tibor: hajléktalanokat ellátó háziorvos a Hegy utcai rendelőben. Diplomáját 1990-ben szerezte a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Belgyógyászati és háziorvostani szakvizsgákkal rendelkezik.
valamint

Dr. Honti Anna: gyermek-háziorvos a Szent István úti rendelőben. Diplomáját 1984-ben szerezte a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. Csecsemő-gyermekgyógyászati és radiológiai szakvizsgákkal rendelkezik.

A Krajcsirovits Henrik Városi Művészeti Ösztöndíjat Laskay Zsuzsanna hegedűművész nyerte el.

Laskay Zsuzsa Tatabányán született, zenészcsaládban. Édesanyjának köszönhetően nagyon korán, már ötéves korában megkezdte a hangszerrel való ismerkedést. Egy nemzetközi zenei kurzus alkalmával Perényi Eszter hegedűművész felfigyelt kivételes tehetségére, és javasolta, hogy felvételizzen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Különleges Tehetségű Gyermekek Képzőjébe. E képző mellett kiváló eredményekkel fejezte be a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium Osztályait is.

Tanulmányait 2006-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta, ahol 2011-ben szerzett diplomát. Az egyetemi évek során az Erasmus-program keretében egy szemesztert végzett Hannoverben, és felvételt nyert a berlini székhelyű Junge Deutsche Philharmonie zenekarba is.

2013 óta a Magyar Állami Operaház hegedűművészeként dolgozik, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktorandusz hallgatója.

Az évek során több zenei versenyen és mesterkurzuson vett részt, művészi tehetségének köszönhetően számos zenei versenyen ért el kiemelkedő helyezést.

Trió, illetve vonósnégyes formájában már több rangos koncerthelyszínen és rendezvényen is fellépett, itthon és külföldön egyaránt. Szólistaként többször játszott a Tatabánya város Szimfonikus Zenekarával. 2013 óta tanítással is foglalkozik.

Ösztöndíja segítséget nyújt számára szélesebb körű kutatómunka folytatására, hogy 2018-ban disszertációja befejezésével megszerezhesse a doktori fokozatot.

A Tatabánya Kultúrájáért díjat elnyerő Pákai Ernő több mint 25 éve dolgozik a közművelődés területén. 1991 óta szervezőként, 2009 óta vezetőként irányítja a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthont.

Kezdeményezésének köszönhetően filmklubok és mozi-kultúrát terjesztő filmes programok indultak el először Kertvárosban, majd 2013-tól kezdődően A Vértes Agorájában is. Az igényes játékfilmekre épülő programsorozat nemcsak kikapcsolódási lehetőséget kínál, hanem alkalmat a spontán közösségi együttlétre, közös élmények szerzésére, társadalmi párbeszédek elindítására is. Kitűnő kommunikációs képességét tizenöt évig élvezhette a tatabányai Radír Rádió hallgatósága, emellett rendszeresen vállalt moderátori szerepet a városi ünnepségeken és kulturális programokon.

Pákai Ernő a művelődési ház szakmai vezetőjeként rendkívül sokoldalú tevékenységet folytat, így szolgálja a városrész közösségeit és a bányász szakmakultúra hagyományainak továbbélését. A régi értékek ápolása mellett új hagyományokat is teremt, ugyanakkor irányítója és szervezője a határon túli magyar területek együtteseit megszólító Pünkösdi Dalos Találkozónak, valamint a bányász hagyományok ápolását szolgáló Országos Bányász Kórus Találkozónak is.

Vezetése alatt a kertvárosi művelődési otthon számos alkalommal támogatta és fogadta be önszerveződő közösségek és civil szervezetek programjait, teret adva a szabadidő hasznos és igényes eltöltésének.

Következetes és céltudatos életútjával követendő példa Tatabánya valamennyi polgára számára.

A délután folyamán fellépett a Bányász Táncegyüttes és a tavalyi Krajcsirovits-ösztöndíjas ifjabb Ludányi Tamás zenésztársaival. Szavalt a színház két művésze, Danis Lídia és Megyeri Zoltán. Az ünnepség a Szózat eléneklésével és közös fotózkodással zárult.

Forrás: tatabanya.hu