Elkezdődött a Sárberki Óvoda felújítása
2017. 11. 24., 23:39

Új épületszárnnyal, benne tornateremmel és fejlesztőszobával, játszó- és speciális eszközökkel gazdagodik a Sárberki Óvoda egy sikeres európai uniós pályázatnak köszönhetően, amely 163,5 millió forint forrást biztosít a megvalósításhoz.

Az összesen több mint 180 millió forintos komplex műszaki és energetikai korszerűsítést is tartalmazó beruházás részleteiről Schmidt Csaba polgármester, Bencsik János országgyűlési képviselő, Salló Győző, Sárberek önkormányzati képviselője, Hetzmann-né Begala Anna intézményvezető asszony és a kivitelező Agnus G’ Kft. képviselője számolt be az intézménynél.

Tatabánya önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a családbarát, munkába állást segítő – különös tekintettel a 3-6 éves korosztály óvodai elhelyezését biztosító – intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére, minőségi megújítására. Erre kínált lehetőséget az „Óvodafejlesztés Tatabányán – Sárberki Óvoda” (TOP-6.2.1) elnevezésű pályázat. A projekt külön figyel a szegényebb családokra, a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő közösségekre. A szakmai és műszaki tartalom tervezése során célként fogalmazódott meg, hogy a megvalósuló fejlesztés az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

A Sárberki Óvoda nyolc csoportjába jelenleg 200 gyermek jár. Az intézmény 1979-ben épült, jellemzően lapostetős kialakítású. Helykiosztása nem igazodik a csoportok igényeihez, a pedagógiai programban megfogalmazott feladatok megfelelő szintű megvalósításához. Egyes helyiségek (tornaterem, sószoba) teljesen hiányoznak, mások csak részben felelnek meg (fejlesztőszoba) az elvártaknak. Éppen ezért az önkormányzat úgy döntött, új épületrésszel bővíti az óvodát a túlzsúfoltság megszüntetésére, és azért, hogy a jövőben már ne a mindennapos testmozgás színvonalas ellátásához nem megfelelő aulát kelljen tornaszobának használniuk. Az új szárnyban a tornaterem mellett egy fejlesztőszoba és sószoba is helyet kaphat, az egyéb kiszolgáló helyiségekkel együtt.

A belső felújítás során a csoportszobákba új, antibakteriális PVC burkolat kerül, teljesen megújul a villamoshálózat. Az átfogó energetikai korszerűsítés során hő- és vízszigetelésre, ablak- és ajtócserékre kerül sor, de lecserélik az elöregedett fűtési vezetékeket is és új, szabályozható radiátorokat szerelnek be.

A komplex műszaki fejlesztésen túl csoportszobai játékok, valamint a minőségi és speciális nevelést elősegítő felszerelések beszerzésére is sor kerül, így például a mozgás szeretetére és az egészséges életmódra nevelő eszközök, továbbá a fejlesztő foglalkozások megtartásához, a fogyatékosság típusának megfelelő, tanulási képességet fejlesztő felszerelések, valamint a tanulási és magatartási zavar fejlesztésére szolgáló játékok és a mozgássérült gyermekek számára speciális fejlesztő eszközök is kerülnek az óvodába.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Forrás: tatabanya.hu